Psykologisk behandling

Psykolog Evalotta Larsson

Psykologisk behandling och psykoterapi

Jag erbjuder krishantering, korta och långa individuella psykoterapier med eller utan remiss från din vårdcentralsenhet, utbildningsterapi

och stödsamtal. Du är även välkommen som ung vuxen från 16 år.


Fr.o.m. 1 januari 2017 är jag av Region Skåne ackrediterad

för PDT lång inom ramen för Vårdval psykoterapi.PDT (psykodynamisk psykoterapi) handlar om att förstå de faktorer som ligger bakom de svårigheter som man har hamnat i och om att hitta nya sätt att

hantera dessa. Formen är undersökande till sin natur och något vi arbetar med tillsammans. Syftet är att uppnå ökad självkännedom och bättre balans,

både gentemot sig själv och andra.


Inledningsvis träffas vi en eller ett par gånger för att därefter bestämma oss om vi vill påbörja en behandling, eller om dessa gånger har varit tillräckliga. 

E-post: kontakt@psykologevalottalarsson.se

© 2016 Psykolog Evalotta Larsson

Tel: 070-364 34 15