Hem

Välkommen till Psykolog Evalotta Larsson

Psykologisk behandling och psykoterapi

Man kan av många olika anledningar hamna i svårigheter som man

kan behöva hjälp med att komma ur. Det kan vara:

  • nedstämdhet
  • oro
  • utmattning
  • stress
  • relationssvårigheter
  • kris
  • dålig självkänsla
  • dåligt självförtroende


eller för att "få ihop livspusslet".


Psykologisk behandling och psykoterapi kan vara ett sätt!

E-post: kontakt@psykologevalottalarsson.se

© 2016 Psykolog Evalotta Larsson

Tel: 070-364 34 15