Hem

Välkommen till Psykolog Evalotta Larsson

Psykologisk behandling och psykoterapi

Man kan av många olika anledningar hamna i svårigheter som man

kan behöva hjälp med att komma ur. Det kan vara:


    n
edstämdhet


oro

utmattning

stress

relationssvårigheter

kris

dålig självkänsla

dåligt självförtroende


eller för att "få ihop livspusslet".


Psykologisk behandling och psykoterapi kan vara ett sätt!