Om mig

Psykolog Evalotta Larsson

Om mig

Jag har arbetat som psykolog i drygt 30 år och är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (PDT), utbildad vid Lunds universitet. Jag är även specialist i klinisk psykologi med inriktning på psykologisk behandling/psykoterapi. Nyligen har jag påbörjat handledareutbildning med examen under 2020.

 

Min tidigare yrkeslivserfarenhet har företrädesvis varit inom vuxenpsykiatrin, men jag har även erfarenhet inom skola och på senare år inom primärvården.

 

Som legitimerad yrkesutövare arbetar man i enlighet med Hälso-

och sjukvårdslagen. Sekretess råder. Jag är medlem i Sveriges psykologförbund och psykologföretagarna. Det innebär att jag har patientförsäkring och följer de etiska riktlinjer som finns.

 

Jag är av Region Skåne ackrediterad för PDT lång inom ramen för Vårdval psykoterapi.

E-post: kontakt@psykologevalottalarsson.se

© 2016 Psykolog Evalotta Larsson

Tel: 070-364 34 15